For IMC Business Consulting har Vivoda udviklet ny hjemmeside. IMC ønskede en ny og tidsvarende profil på nettet. IMC Business Consulting´s hjemmeside er implementeret med access til IMC´s e-rekru …